top of page
new arrivals

สินค้าใหม่

"

"

สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการแก่ลูกค้า

ประวัติความเป็นมา​

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร ซึ่งให้บริการในกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ ในหลายกลุ่ม อาทิเช่น ลูกค้าในกลุ่มร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ โรงแรม โรงเรียน บริษัท ห้างร้านทั่วไป กลุ่มเอสเอ็มอี รวมถึงโรงงานผู้ผลิตเบเกอรี่และอาหารสำเร็จรูป  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนสท์เล่  ต่อมาได้มีการขยายการจำหน่ายในกลุ่มสินค้าเพิ่ม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัท เอฟแอนด์เอ็น จำกัด ภายใต้แบรนด์คาร์เนชั่น และทีพ็อด บริษัท แปซิฟิค ชูการ์แอนด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ มิตรผล ตามลำดับ

ปรัชญาในการดำเนินงาน

- ให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

- คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ

bottom of page